Minneord over Arild Haugen

Arild kom til Rauma i slutten av 70-tallet. Som fjellvant og turinteressert person begynte han straks å utforske Raumas turmuligheter, enten alene, sammen med andre eller som deltaker på Turlagets turer. Det tok ikke så mange år før Arild havnet i styret i Turlaget, formelt som kasserer, men i realiteten som en altmuligmann og kromtapp i laget. Nesten helt fram til sin død, satt Arild i denne stillingen, i til sammen 17 år. 

Som organisasjonsmann var Arild enestående. Han var en ja-mann som uten store fakter og diskusjoner påtok seg mangfoldige oppgaver for laget. Regnskapet var alltid ajour, han hadde full oversikt over inntekter og utgifter. Når f.eks. annonseutgiftene ble for store, kunne Arild gi oss beskjed om å bruke færre ord og mindre skrifttyper. Når Arild skrev referat fra turer, var det ikke bare en tørr og kort oppramsing av hva som hadde skjedd på turen. Han hadde humor, stilistisk sans og skriveglede. Selv gråværsturer med dårlig oppmøte, kunne med et Arild-referat bli en ”solskinnstur”. Som datafagmann tok Arild tidlig i bruk dette hjelpemiddelet for å formidle informasjon om Turlaget. Ei oversiktlig, fyldig og interessant heimeside ble etablert i år 2000, og ble stadig videreutviklet. Arild var en typisk ”gjennomfører”, en forsiktig antydning i styret – og så var plutselig alt gjort – av Arild.

Som turleder og turkamerat var Arild  lun og stillfaren og ofte med en god replikk. Han hadde klare oppfatninger om hvordan turer skulle organiseres og gjennomføres. For Arild var sikkerhet og det sosiale aspektet viktig. Han var flink til å ta hensyn til alle, og avpasse fart og pauser slik at alle fikk en positiv opplevelse av turen. Han var alltid godt forberedt, kjente terrenget, visste de beste veivalg og kunne gi oss gode råd underveis. Etterhvert opparbeidet han seg stor kunnskap om naturen, historier og hendelser i Romsdalsfjella. Det var alltid en berikelse for turen å høre Arild fortelle. Han tok ikke ordet i utrengsmål, men når han sa noe, lyttet vi. Arild var blant de som alltid stilte opp på Kavlihjørnet, klar til tur – uansett vær. Om det var topptur til Kongen i maxvær med 50 deltakere eller regnværstur til Vikdalen med 4 deltakere. Arild var med. Spesielt imponerende var det for oss andre at Arild stilte opp på turer gjennom store deler av sjukdomsperioden.

I et turreferat skrev han følgende ” Det går alltid en tur (hvis noen vil..). Den som ikke orker eller tør, orker eller tør mer i godt selskap. Den som orker eller tør vel mye, blir jekket ned.”

Vi føler at vi er blitt fattigere uten Arild i blant oss. Vi savner hans organiseringstalent, hans datakunnskaper og hans turerfaringer, men ikke minst savner vi Arild som en lun, omgjengelig og stødig turkamerat.  

 

                                                           Styret i Åndalsnes og Omegn Turlag