På den søndre toppen av Hurrungen. Naboen i sør er høyere!