Øvre del av Erstaddalen med Gluterholet og Tverrberget.