Disse sidene er sponset av NetPartner AS, Åndalsnes

Informasjon om aktiviter

Turlaget driver med organisering av fellesturer i hovedsak innen Rauma Kommune, men vi drar også på enkeltturer til andre områder. Vi har et variert tilbud av opplegg, dagsturer til fots og på ski, kortere kveldsturer og weekend-turer.

Turene blir kunngjort i Åndalsnes Avis. Det er da bare å møte på anvist sted for skyssopplegg og nødvendig informasjon. På enkelte turer kan det være aktuelt med forhåndspåmelding.

Kravene til deltagernes fysiske form og utstyr kan variere. Dette vil bli klargjort i forbindelse med kunngjøring av den enkelte tur. Ellers vil tempoet på turene bli justert etter deltagernes forutsetninger. Det sosiale innhold på turene er viktig og da bør en ikke slite. Er du vant til å ta en trimtur i ny og ne skulle den viktigste forutsetningen være til stede. På luftige og vanskelige passasjer vil sikringsutstyr bli anvendt. Deltagelse skjer likevel på eget ansvar i tråd med vanlig norsk friluftslivtradisjon.

Nok klær og mat samt solid fottøy er viktige elementer for en vellykket tur. Det er verd å merke seg at det skal nokså dårlig vær til for at turene ikke blir gjennomført. Først på oppmøtet tar en standpunkt til om turen skal omlegges/avlyses. Som regel blir det et eller annet opplegg hvis noen møter opp.

Det er ikke noe krav at en er formelt medlem i Turlaget for å delta på turene. Det vil bli krevd 20 kr (medlem) eller 30 kr (ikke medlem) pr. person ved frammøte på den enkelte tur. Medlemskap (75 kr pr. år) gir ellers rett til å delta på årsmøtet med vanlige rettigheter/plikter. Er du ikke aktiv, men vil være med som støttemedlem er kontingenten 50 kr. Nye medlemmer kan betale direkte til kto. 4087.51.23841. Tidligere registrerte medlemmer får tilsendt giro.