Mot Sør- og Nord-Klaua samt "Iver-toppen". 31.12.00