Det er ingen mangel på hjelpsomme hender for damer i nød! Audrid blir dobbeltsikret av John Arne og Jon på et utsatt punkt på toppegga.