Toppen på Juratind antar ganske fantastiske formasjoner etter hvert som vi runder fjellet