Oskar Mork med følge. Han rørte ikke tauet vårt når han klatret ned .......