Pause på Steinberget. Kirketaket i bakgrunnen.

Fra venstre: Harald, Fredrik, Odd og Terje