En skal passe seg for g for langt foran varden......

Ivertoppen i bakgrunnen til hyre