Tor på østtoppen (bilde tatt fra vesttoppen). Også fra denne siden kommer skodda.