Håvard står og sikrer ved Torshammeren. Svartevatnet nede til venstre. Alnesdalen borte i skoddehavet.