Det er ikke lett å se Håvard der han rigger topptau nede på Torshammeren.