Vi måtte renne ned et stykke før vi kunne begynne oppstigningen til Sandfjellet.

Det gjaldt å holde avstand til skavlkanten !