Baksida av Knollskardet. Et gløtt av Venjetindene gjennom Loftskardet når vi suser forbi.....