Jorunn har gått fra Torgeir. Men nå må fellene på.........