Mot Måsvassbu som vi ser i det fjerne under Skrokkenfjellet