Austre Hammaren sett fra Veslesmeden. Døråldalen i bakgrunnen.