Østre del av Storsmeden med siste del av traversen. Smedbotn med frodige Dørålen i bakgrunnen