Steet (ambolten) sett fra Storsmeden. Furusjøen i bakgrunnen.