Disse sidene er sponset av NetPartner AS, Åndalsnes

Bruk skjemaet nedenfor hvis du vil søke etter dokumenter på dette Web-området som inneholder spesielle ord eller ordkombinasjoner. Tekstsøkemotoren viser en prioritert liste over dokumenter som passer. De beste treffene står først på listen. Hvert element i listen er en kobling til et tilsvarende dokument. Hvis dokumentet har et navn, vises dette, ellers vises bare filnavnet. En kort forklaring av spørringsspråket og eksempler er tilgjengelig.

Søk etter:


Spørringsspråk

Ved hjelp av tekstsøkemotoren kan spørringer lages av vilkårlige boolske uttrykk som inneholder nøkkelordene AND, OR og NOT, og som er omsluttet av parenteser. Eksempel:

hente informasjon
finner dokumenter som inneholder "informasjon" eller "hente"

informasjon OR hente
samme som ovenfor

informasjon AND hente
finner dokumenter som inneholder både "informasjon" og "hente"

informasjon NOT hente
finner dokumenter som inneholder "informasjon" men ikke "hente"

(informasjon NOT hente) AND WAIS
finner dokumenter som inneholder "WAIS" pluss "informasjon" men ikke "hente"

web*
søker etter dokumenter som inneholder ord som begynner med "Web"

Tilbake til toppen av siden