Oppe i Nordre dalen. Storh° ligger bak toppen i bakgrunnen. Toppen til h°yre er Brattfonnh°i.