De siste stigningene mot Storhø som fortsatt skjuler seg bak kanten.