Grovokampen i et spill av lys og skygge.

Minner om Fanaråken på Sognefjellet......