Inne på platået ved Bøvertjørnene står det ei enslig fjølebu. I bakgrunnen ser vi Grovokampen.