Ulv ? Jerv ? Gaupe ? Rev ? Hare ? Eller Golden Retrivier .......?

(Sørvestover fra Bjorlihøi)