Tøff gjeng klar til angrep på Svarthø. Raudmyrhø og Grovokampen i bakgrunnen.